Jak piszemy: jaskółka czy jaskułka?

jaskółka

Poprawna pisownia

jaskułka

Niepoprawna pisownia

Poprawny zapis to „jaskółka”.

 

Jaskółka to niewielki ptak wędrowny.

„Ó” w wyrazie jaskółka jest niewymienne. Nazwa ptaka pochodzi najprawdopodobniej od prasłowiańskiego czasownika jaskati, co oznacza "piszczeć, krzyczeć piskliwie". 

 

Przykłady: 

Nie wiedziała, jak wygląda jaskółka, więc sprawdziła w internecie.

Pokazała mu gniazdo jaskółki.

Jaskółka świergotała tak głośno, że musiała zamknąć okno.

Komentarze