Jak piszemy: jasnowidzący czy jasno widzący - razem czy osobno?

jasnowidzący

Zależy od kontekstu

jasno widzący

Zależy od kontekstu

Obie formy są poprawne, ale ich użycie zależy od kontekstu.

 

Wyrażenia, w których jeden człon jest przysłówkiem, a drugi imiesłowem odmiennym lub przymiotnikiem określanym przez ten wyraz, uznaje się za zestawienia i pisze rozdzielnie, np. jasno widzący konsekwencje działania. Jednak niektóre z tego typu wyrażeń scaliły się, dlatego są pisane łącznie - stanowią one o trwałej właściwości danego obiektu, np. "jasnowidzący" w znaczeniu 'jasnowidz'.

 

Przykłady użycia:

Mężczyzna jasno widzący skutki swojego postępowania dobrowolnie poddał się karze.

Kobiety udały się do jasnowidzącego z nadzieją na odnalezienie syna.

Komentarze