Jak piszemy: je czy jje?

je

Poprawna pisownia

jje

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to „je”.

 

Forma „je” to forma 3. osoby liczby pojedynczej czasu teraźniejszego czasownika „jeść”. Przyczyną błędu polegającego na podwojeniu litery „j” może być wymowa z wydłużonym „j” charakterystyczna dla niektórych regionów Polski.

 

Przykłady użycia:

On je zupełnie bez opamiętania.
Powiedziała mi, że nie je mięsa od ponad dwudziestu lat.

Komentarze