Jak piszemy: jednakoworz czy jednakowoż

jednakowoż

Poprawna pisownia

jednakoworz

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to jednakowoż.

Jednakowoż to dawne jednak, jednakże, które występowało w roli spójnika lub partykuły wprowadzającej zdanie przeciwstawne.

Jednakowoż jest spójnikiem, który wyszedł już z użycia (choć pojawia się jeszcze w literaturze czy stylizowanych wypowiedziach).

Zapis z użyciem ż wyjaśnia rodzina wyrazu. Jednakowoż to wzmocnione i archaiczne „jednakże”. Obecność partykuły -że uzasadnia więc pisownię jednakowoż.

Przykłady:

Jednakowoż jego bohaterski czyn był godny pochwały.
Ta zniewaga wymagała krwi, jednakowoż król darował mu życie.
Przeklętym był, jednakowoż ona widziała w nim dobrodzieja i szlachetnego człowieka.

Komentarze