Jak piszemy: jednoznaczny czy jedno znaczny - razem czy osobno?

jednoznaczny

Poprawna pisownia

jedno znaczny

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma zapisu brzmi: jednoznaczny.

 

Jednoznaczny czyli taki, który w swojej interpretacji nie budzi żadnych wątpliwości, a jego znaczenie jest stosunkowo jasne. Jest to przymiotnik złożony składający się z dwóch członów: jedno- (który wskazuje na jednostkowy charakter opisywanego elementu) oraz -znaczny (podkreślający jego ważność, istotność).

 

Przykłady:

Twoja wypowiedź brzmi dość jednoznacznie.

Przepis Ministerstwa Zdrowia jest jednoznaczny – należy przyzwyczaić się do długich kolejek w przychodniach.

Potrzebujemy jednoznacznej deklaracji o przystąpieniu Polski do nowego międzynarodowego paktu.

Komentarze