Jak piszemy: jemu czy mu?

jemu

Zależy od kontekstu

mu

Zależy od kontekstu

Obie formy są poprawne. Użycie jednej z nich zależy od pozycji zaimka w zdaniu.

 

Formy „jemu” i „mu” to długa i krótka forma zaimka osobowego. Ich zastosowanie zależne jest od pozycji w zdaniu.

Forma „jemu” (podobnie jak np. „tobie” czy „mnie”) występuje na początku i końcu zdania, a także w przypadku wyraźnej opozycji oraz w sytuacji, kiedy zaimek występuje samodzielnie.

Forma „mu” (podobnie jak np. „ci” czy „mi”) występuje zwykle w środku zdania, na pozycji nieakcentowanej.

 

Przykłady użycia:
Jemu wydaje się, że jest zawsze najlepszy.
Pożyczyłem mu pieniądze.
Daj mu spokój.
Szef dał podwyżkę tylko jemu.

Komentarze