Jak piszemy: Jerzy czy Jeży?

Jerzy

Poprawna pisownia

Jeży

Niepoprawna pisownia

Poprawny zapis to "Jerzy".

 

Jerzy to imię męskie, polski odpowiednik greckiego Georgios.

W językach słowiańskich znajdziemy zapisy potwierdzające słuszność zapisu – rz. W litewskim Jerzy to Jurgis, w słowackim Juraj, a w czeskim Jiři. Pisownia -rz jest więc zgodna z zasadą historyczną.

  

Przykłady: 

Jerzy nie pojechał na wakacje z rodziną, ponieważ wolał odpocząć w domu. 

Kasia wiedziała, że za kradzież odpowiedzialny był Jerzy.

Kiedy przyszedł Jerzy, woleli poczekać na zewnątrz.

Komentarze