Jak piszemy: jeślibym czy jeśli bym – razem czy osobno?

jeślibym

Poprawna pisownia

jeśli bym

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to „jeślibym”.

 

Reguła ortograficzna mówi, żeby cząstki "-by", "-bym", "-byś", "-byśmy", "-byście" zapisywać razem z wybranymi spójnikami, w tym spójnikiem „jeśli”. 

 

Przykłady użycia:

Zdążyłbym na pociąg, jeślibym wyszedł wcześniej z domu.
Jeśliby się okazało, że nie mogę stawić się na miejscu, to z pewnością do was zadzwonię.
Jestem pewna, że jeślibyś poświęcił więcej czasu na naukę, to zdałbyś ten egzamin.

Komentarze