Jak piszemy: jest napisane czy pisze?

jest napisane

Poprawna pisownia

pisze

Niepoprawna pisownia

Jest napisane to poprawna forma.

Jest napisane to czasownik w formie dokonanej od pisać. Oznacza to, że taką pisownię należy zastosować tylko do określeń w czasie przeszłym, np. W książce jest napisane, że Adam Mickiewicz zmarł w 1855 roku.

UWAGA: Pisze jest możliwe tylko wówczas, gdy mówimy o czynności w 3 osobie liczby pojedynczej, pochodzącej od czasownika pisać, np.: Michał pisze test już pół godziny. 

Przykłady:

Co tutaj jest napisane?
Ten list nie jest napisany przeze mnie, to nie mój charakter pisma.
W lokalnej gazecie jest napisane jak doszło do tragicznego wypadku.

Komentarze