Jak piszemy: język czy jenzyk?

język

Poprawna pisownia

jenzyk

Niepoprawna pisownia

Poprawną formą jest „język”.

 

Język to narząd w jamie ustnej ssaków, płazów, gadów i ptaków, biorący udział w przyjmowaniu pokarmów, a u ludzi jest jednym z najważniejszych organów mowy. Językiem określamy także system znaków dźwiękowych służących do porozumiewania się przez członków danego narodu, społeczeństwa.

Język zapisujemy jest przez „ę”. „Ę” w słowie "język" to zapis, który jest zgodny z zasadą, aby pisać "ę" zawsze przed spółgłoskami szczelinowymi: f, w, s, z, ś, ź, sz, ż, ch.

 

Przykłady:

Język angielski jest obecnie na piątej lekcji.

Wytknęła język i poszła bawić się sama.

U dentysty zdrętwiał mu język.

Komentarze

~ MAJA
7/1/23, 3:31 PM
Ja chce mieć na polski bo mi jest wszystko po krajinsku a ja jetem polakiem