Jak piszemy: język polski czy język Polski?

język polski

Poprawna pisownia

język Polski

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to "język polski".

 

Przymiotniki pochodzące od nazw krajów i niebędące nazwami geograficznymi zapisujemy małą literą, tak jak w wyrażeniu "język polski". 

 

Przykłady:

Ulubiony przedmiot Bartka to język polski.

Język polski jest jednym z najtrudniejszych na świecie.

Mieszka w Polsce od czterech lat, ale język polski nadal sprawia mu trudności. 

 

UWAGA: wyraz "polski" zapisujemy wielką literą, jedynie gdy:

  • jest on formą dopełniacza rzeczownika własnego Polska, np. flaga Polski (ale polska flaga);
  • przymiotnikiem będącym częścią nazwy własnej, np. Polska Góra.

Komentarze