Jak piszemy: jutro czy jótro?

jutro

Poprawna pisownia

jótro

Niepoprawna pisownia

Wyraz “jutro” piszemy z użyciem litery “u”. 

 

Jutro - dzień następujący po dzisiejszym. 

Wyraz “jutro” w formie z u istniał już w języku prasłowiańskim. Jego pisowni nie wyjaśnia jednak żadna reguła ortograficzna. Trzeba ją zapamiętać. 

 

Przykład:

Zadzwonię jutro. 

Jutro będzie futro. 

Do jutra muszę skończyć projekt. 

Komentarze