Jak piszemy: kalendarz czy kalendaż?

kalendarz

Poprawna pisownia

kalendaż

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to „kalendarz”.

„Rz” piszemy w zakończeniach -arz i -erz w wyrazach będących nazwami przedmiotów, np. kałamarz, kołnierz, a także nazwami osób, np. pisarz, dekarz, żołnierz.

Przykłady użycia:
Kupiłam sobie kalendarz ścienny na 2023 rok.
Mój kalendarz spotkań jest całkowicie zapełniony.
Kalendarz gregoriański wprowadzono w XVI wieku.

Komentarze