Jak piszemy: kąplet czy komplet?

komplet

Poprawna pisownia

kąplet

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to “komplet”. 

 

Rzeczownik “komplet” jest wyrazem zapożyczonym. Zgodnie z pisownią języka polskiego ą w śródgłosie zapisujemy tylko w tych zapożyczeniach, które zostały całkowicie spolszczone. Rzeczownik “komplet” do nich nie należy. Został przejęty w niemal niezmienionej formie z francuskiego complet (ten zaś pochodzi z łacińskiego completus). Oznacza grupę osób lub przedmiotów tworzących całość. 

 

Przykłady:

Zbliża się rozpoczęcie roku szkolnego, a ja wciąż nie mam jeszcze kompletu podręczników. 

W hotelu codziennie jest zmieniany komplet pościeli. 

Na sali był dziś komplet widzów. 

Komentarze