Jak piszemy: karafka czy karawka?

karafka

Poprawna pisownia

karawka

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to „karafka”.

Zapis przez „f” wynika z obcego pochodzenia omawianego wyrazu – słowo „karafka” wywodzi się z języka francuskiego (fr. carafe).
Karafka to szklane naczynie z wąską szyjką, a także jego zawartość.

Przykłady użycia:
Na stole stała kryształowa karafka z wodą.
Koniak nalewała z karafki.
Na urodziny dostałem od niego piękną karafkę.

Komentarze