Jak piszemy: Kasi czy Kasii?

Kasi

Poprawna pisownia

Kasii

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to: „Kasi”.

 

Forma „Kasi” to forma dopełniacza, celownika i miejscownika rzeczownika „Kasia” (zdrobnienie imienia „Katarzyna”).

Końcówkę -i piszemy w dopełniaczu, celowniku i miejscowniku rzeczowników zakończonych na -ia po spółgłoskach: c, s, z, dz (np. Marysia – Marysi, Basia – Basi, Zosia – Zosi).

 

Przykład użycia:

Byliśmy wczoraj na obiedzie w barze „U Kasi”.

U Kasi jesteś zawsze mile widziany.

Nigdy nie słyszałam złego słowa na temat Kasi.

Komentarze