Jak piszemy: kaszleć czy kasłać?

kaszleć

Zależy od kontekstu

kasłać

Zależy od kontekstu

Obie formy są poprawne, ale ich użycie zależy od kontekstu.

 

Zarówno forma "kaszleć", jak i "kasłać" oznacza ‘głośne i gwałtowne wypychanie powietrza z płuc’, jednak słowa "kaszleć" używamy raczej w odniesieniu do czasu teraźniejszego i przyszłego, natomiast słowa "kasłać" w odniesieniu do czasu przeszłego.

 

Przykłady:

Kiedy on wreszcie przestanie kaszleć?

Synek kasłał przez całą noc i miał wysoką gorączkę.

Komentarze