Jak piszemy: kąt czy kont?

kąt

Zależy od kontekstu

kont

Zależy od kontekstu

Pisownia zależy od kontekstu.

 

Słowa „kąt” używamy w znaczeniu miejsca albo pojęcia matematycznego, np. Narysujcie w zeszycie kąt prosty. 

Słowo „kont” to nic innego jak dopełniacz słowa „konto”. Tego wyrazu użyjemy w zdaniu jako np.: Wczoraj założył dziesięć kont bankowych.

Komentarze

~ Janusz Skleroza
4/23/21, 11:45 AM
Dalej nie rozumiem.