Jak piszemy: kątomierz czy kontomierz?

kątomierz

Poprawna pisownia

kontomierz

Niepoprawna pisownia

Rzeczownik kątomierz zapisujemy z użyciem ą.

Kątomierz to przyrząd służący do mierzenia i wykreślania kątów na rysunku; przybór szkolny w postaci używany podczas lekcji geometrii.

Kątomierz jest niemal dosłowną kalką z języka niemieckiego, gdzie występuje Winkelmesser - kąt + mierzyć. Pierwszy człon - kąt - znany był już w staropolszczyźnie, a wyrazy rodzimego pochodzenia zapisujemy zgodnie z tradycją. Niepoprawny kontomierz wynika z wymowy samogłoski nosowej ę i obecności spółgłoski zwartej t, gdzie dochodzi do uproszczenia w postaci on.

Przykłady:

Za brak kątomierza na następnej lekcji grozić będzie uwaga.
Kątomierz pomógł mi zmierzyć podany kąt i prawidłowo rozwiązać zadanie.
Na egzamin maturalny można było wziąć ze sobą długopis, linijkę, cyrkiel i kątomierz.

Komentarze