Jak piszemy: kilkusekundowe czy kilku sekundowe - razem czy osobno?

kilkusekundowe

Poprawna pisownia

kilku sekundowe

Niepoprawna pisownia

Poprawną pisownią jest zapis łączny.

Kilkusekundowe, czyli takie, które trwają przez kilka sekund; chwila, moment. 

Pisownia łączna wynika z budowy wyrazu. Człon kilku- (kilka-, kilko-, itp.) wskazuje, że to, co zostało wymienione w dalszej części występuje kilka razy. 

Przykłady:

Pociągi w Japonii notują jedynie kilkusekundowe opóźniania.
Kilkusekundowe sygnały ostrzegawcze były nadawane w całym kraju.
Kilkusekundowy post o walce z przemocą obejrzało ponad miliard widzów.

Komentarze

~ Krystyna
7/30/23, 4:42 PM
To kilkusekundowe to jest pisownia poprawna.