Jak piszemy: klauzula czy klauzura?

klauzula

Zależy od kontekstu

klauzura

Zależy od kontekstu

Obie formy są poprawne. Słowa mają inne znaczenia. Ich użycie zależy więc od kontekstu.

Wyraz „klauzula” to zastrzeżenie lub warunek w dokumencie prawnym.

Wyraz „klauzura” to zaś część regulaminu klasztornego ograniczająca kontakty zakonników z osobami spoza klasztoru. To także część klasztoru niedostępna dla osób z zewnątrz.

Przykłady użycia:
Wyrok opatrzony był klauzulą natychmiastowej wykonalności.
Traktat zawierał tajną klauzulę.
Mój brat wstąpił do zakonu o surowej klauzurze.

Komentarze