Jak piszemy: klucz czy klócz?

klucz

Poprawna pisownia

klócz

Niepoprawna pisownia

Poprawny zapis to „klucz”.

 

Klucz to między innymi narzędzie do zamykania i otwierania zamków; znak graficzny umieszczany na początku pięciolinii; szyk, w jakim lecą ptaki wędrowne; narządzie do przykręcania lub odkręcania nakrętek.

Wyraz "klucz" pisany jest przez „u”, ponieważ w języku prasłowiańskim występował zapis kľučь.

Zapis ten zapis jest zgodny z zasadą historyczną.

 

Przykłady: 

Klucz nie pasował do zamka.

Widział klucz ptaków odlatujących na zimę.

Chciał przykręcić nakrętkę, ale miał nieodpowiedni klucz.

Komentarze