Jak piszemy: kochać czy kohać?

kochać

Poprawna pisownia

kohać

Niepoprawna pisownia

Poprawną formą jest „kochać”.

 

"Kochać" to określenie na darzenie kogoś miłością.

"Kochać" zapisujemy przez „ch”. Działa tu zasada historyczna. W języku prasłowiańskim słowo "kochać" zapisywane było kochati.

 

Przykłady:

Potrafiła kochać i okazywać miłość.

Chciała kochać, ale nie mogła znaleźć odpowiedniego partnera.

Zastanawiał się, jak matka może nie kochać swoich dzieci.

Komentarze