Jak piszemy: koców czy kocy?

koców

Poprawna pisownia

kocy

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to “koców”. 

 

Rzeczowniki, których temat kończy się na spółgłoskę twardą (jaką jest m.in. c), przyjmują w dopełniaczu liczby mnogiej końcówkę -ów (koc-ów) lub rzadziej -y. 

 

Przykłady: 

Na biwak zabierzmy ze sobą kilka koców. 

Nie podoba mi się, że w hotelu brakowało koców. 

Komentarze

~ Domianek
2/26/23, 2:23 PM
Koców to koc