Jak piszemy: kogel-mogel czy kogiel-mogiel?

kogel-mogel

Zależy od kontekstu

kogiel-mogiel

Zależy od kontekstu

Obie formy są poprawne.

 

Pierwotnie używano formy „kogel-mogel”, jednak obecnie w języku dopuszcza się już używanie formy zmiękczonej i coraz częściej można zobaczyć zapis „kogiel-mogiel”.

 

Przykłady:

Mamo, zrób mi kogiel-mogiel.

Wczoraj obejrzałam film „Kogel-mogel”.

Komentarze