Jak piszemy: kojarzę czy kojażę?

kojarzę

Poprawna pisownia

kojażę

Niepoprawna pisownia

Poprawną formą jest kojarzę.

Kojarzyć, czyli łączyć coś ze sobą, zwykle ludzi w pary, a także łączyć wrażenia, wyobrażenia, prowadzące do uświadomienia sobie czegoś, zdawać sobie sprawę z czegoś, przypominać coś sobie.

Kojarzę to forma w 1 osobie liczby pojedynczej pochodząca od czasownika kojarzyć. Choć etymologia wyrazu nie jest pewna (być może jego korzenie znajdują się w prasłowiańskim jarze), to zapis z użyciem rz pojawia się już w pierwszym słowniku języka polskiego. Zgodnie ze współczesnymi regułami ortograficznymi - pisownia rz występuje w wyrazach, w których obowiązuje pisownia historyczna.

Przykłady:

Teraz już kojarzę co się działo tamtego dnia.
Jeśli dobrze kojarzę, to oni są rodzeństwem.
Kojarzę tego chłopaka ze szkolnego korytarza.

Komentarze

~ Lena
1/1/24, 1:18 PM
Fajne ti