Jak piszemy: kolęda czy kolenda?

kolęda

Poprawna pisownia

kolenda

Niepoprawna pisownia

Rzeczownik kolęda zapisujemy z użyciem ę.

Kolęda to pieśń religijna o tematyce bożonarodzeniowej lub obrzęd ludowy, podczas którego kolędnicy chodzą od domu do domu, a także jest to potoczna nazwa duszpasterskich odwiedzin księży u parafian po świętach Bożego Narodzenia.

Kolęda nawiązuje do łacińskiego calendae, które oznacza pierwszy dzień tygodnia. Kolęda pierwotnie oznaczała pospolite życzenia noworoczne, a ich zapis został usystematyzowany dopiero w pierwszych słownikach ortograficznych.

Przykłady:

Najbardziej znaną kolędą jest Cicha Noc.
Najsłynniejszym kompozytorem polskich kolęd był Witold Lutosławski. 
Będąc ministrantem często chodziłem po kolędzie.

Komentarze