Jak piszemy kolokfializm czy kolokwializm

kolokwializm

Poprawna pisownia

kolokfializm

Niepoprawna pisownia

Poprawnym zapisem tego rzeczownika jest kolokwializm.

Kolokwializm to wyraz lub wyrażenie używane w mowie potocznej.

Słowo kolokwializm pochodzi z języka łacińskiego (łac. colloquium – rozmowa). Polszczyzna, przejmując zapożyczenia z łaciny, głoskę qu zastąpiła wa, stąd też poprawnym zapisem jest kolokwializm. Błędny zapis kolokfializm wynika z wymowy, gdzie dochodzi do uproszczenia dźwięcznego w na bezdźwięczne f.

Przykłady:

Ten kolokwializm jest zbyt niegrzeczny, więc nie używaj go.
Kolokwializmów nie powinno się używać w oficjalnych rozmowach.
Mowa potoczna jest pełna kolokwializmów.

Komentarze