Jak piszemy: komentarz, komętasz czy komętarz?

komentarz

Poprawna pisownia

komętasz, komętarz

Niepoprawna pisownia

Prawidłowy zapis tego rzeczownika to "komentarz".

 

"Komentarz" to uwaga lub wyrażenie opinii na temat kogoś lub czegoś. Komentarzem nazywany jest również artykuł prasowy omawiający bieżące wydarzenia lub też relacja z przebiegu wydarzeń prowadzona na żywo, a także jest to interpretacja jakiegoś dzieła przez autora lub znawcę. 

Poprawna pisownia wynika z prostej reguły ortograficznej mówiącej, że wyrazy zakończone na "-arz" i -"erz", zapisujemy przy użyciu "rz". Natomiast "en" piszemy zawsze wtedy, gdy występuje przed spółgłoskami twardymi "t" i "d", stąd: komentarz. Wszelkie inne formy zapisu są niepoprawne i wynikają z uproszczeń w artykulacji. 

 

Przykłady:

Jego komentarz odnośnie jej nowej fryzury był zgoła nie na miejscu. 
W meczu na żywo komentator przytoczył archiwalny komentarz jednego z piłkarzy.
Profesor w swoim komentarzu wspomniał o podobieństwie dzieła do obrazu Vincenta van Gogha. 

Komentarze

~ Admiros
11/19/23, 3:30 PM
Admiros /lol
~ kujon
6/3/20, 11:36 AM
dzięki