Jak piszemy: komfort czy konfort?

komfort

Poprawna pisownia

konfort

Niepoprawna pisownia

Poprawną formą jest komfort. 

Komfort czyli wygoda, udogodnienie, ułatwienie oraz w znaczeniu braku kłopotów - harmonia, spokój wewnętrzny, zaspokojenie. 

Komfort należy do grupy wyrazów zapisywanych przez om przed spółgłoskami f, w, s, z, sz, ch

Przykłady:

Wprowadzone zmiany podwyższyły komfort i jakość usług.
Przez wiele lat żyli komfortowo i pławili się w luksusie.
Zmiana pracy na lepiej płatną dała jej komfort psychiczny.

Komentarze