Jak piszemy: kompetencje czy kąpetencje?

kompetencje

Poprawna pisownia

kąpetencje

Niepoprawna pisownia

Prawidłowo zapisany rzeczownik to "kompetencje".

 

Zasada ortograficzna głosi, że w wyrazach polskich lub zapożyczonych, ale całkowicie spolszczonych, przed głoskami zwarto-wybuchowymi zapisujemy cząstkę -om-. Tak jest w przypadku wyrazu "kompetencje", w którym występuje połączenie -om- + p.

Kompetencje – predyspozycje, uzdolnienia udowadniające potencjał do rozwoju osoby lub sytuacji.

 

Przykłady:

Moje kompetencje nie sięgają tak daleko.

Aby pracować na stanowisku dyrektora, konieczne są odpowiednie kompetencje w zakresie zarządzania zespołem.

Kompetencje Adama pozwoliły mu na zdobycie pierwszego miejsca w konkursie pianistycznym.

Komentarze