Jak piszemy: komplement czy kąplement?

komplement

Poprawna pisownia

kąplement

Niepoprawna pisownia

Rzeczownik komplement zapisujemy z użyciem om

Komplement - wyrażenie pochwały, zachwytu, forma uznania; adoracja, podziw, pochlebstwo.

Poprawny zapis z użyciem om wyjaśnia zasada ortograficzna, która mówi, że po spółgłoskach b i p zawsze zapisujemy om

Przykłady: 

Jeden komplement dziennie wystarczy do lepszego samopoczucia. 
Komplementy skierowane w jego stronę usypiały jego czujność i dzięki temu był mniej podejrzliwy wobec innych.
Olśniewała urodą w taki sposób, że nikt nie szczędził jej komplementów

Komentarze