Jak piszemy: kompromis czy kąpromis?

kompromis

Poprawna pisownia

kąpromis

Niepoprawna pisownia

Poprawny zapis tego rzeczownika to kompromis

Kompromis, czyli porozumienie zawarte w wyniku ugody lub ustępstwa, jednomyślność. 

Poprawny zapis kompromis wynika z prostej zasady ortograficznej, która mówi, że om zapisujemy zawsze wtedy, gdy pojawia się przed spółgłoską p i b. Jednocześnie wymowa kompromis jest jedyną właściwą formą artykulacji. 

Przykłady:

Kompromis to jedyne wyjście w tej sytuacji. 
Musimy iść na kompromis i wybrać najlepsze rozwiązanie.
Dopiero gdy sprawa otarła się o sąd, obie firmy zgodziły się na kompromis.

Komentarze