Jak piszemy: komputer czy kompóter?

komputer

Poprawna pisownia

kompóter

Niepoprawna pisownia

Wyraz “komputer” piszemy z użyciem litery “u”. 

 

Zgodnie z definicją Słownika języka polskiego PWN "komputer" to ‘urządzenie elektroniczne automatycznie przetwarzające dane zapisane cyfrowo, służące do szybkiego wykonywania obliczeń, przechowywania, porządkowania i wyszukiwania danych oraz sterowania pracą innych urządzeń’. 

Wyraz “komputer” pochodzi z angielskiego computer, co wyjaśnia jego pisownię z użyciem litery u

 

Przykłady: 

Służbowy komputer nie powinien być wykorzystywany do celów prywatnych. 

Komputer stacjonarny powoli odchodzi do lamusa. 

Prowadzę kurs obsługi komputera dla seniorów. 

Komentarze