Jak piszemy: komukolwiek czy komu kolwiek - razem czy osobno?

komukolwiek

Poprawna pisownia

komu kolwiek

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to “komukolwiek”. 

 

"Komukolwiek" - zaimek nieokreślony, forma celownika zaimka “ktokolwiek”. Odnosi się do nieokreślonej osoby, wskazuje na dowolność wyboru osoby lub wyraża negatywną ocenę osoby z punktu widzenia tego, o czym jest mowa. 

Zgodnie z zasadą ortografii języka polskiego wyrazy z końcówką - kolwiek piszemy łącznie. 

 

Przykłady: 

Nie powierzam tajemnic komukolwiek. 

Trudno ufać komukolwiek, gdy wszyscy wokoło zawodzą. (C.J. Daugherty)

Nie chciałam komukolwiek sprawić przykrości. 

Komentarze