Jak piszemy: komunia czy komónia?

komunia

Poprawna pisownia

komónia

Niepoprawna pisownia

Poprawny zapis to „komunia”.

 

Komunia to pojęcie zawiązane z religią chrześcijańską. Oznacza spożywanie hostii, a także tę część mszy, w czasie której wierni spożywają komunię.

Wyraz "komunia" pisany jest przez „u”, ponieważ to kalka językowa łacińskiego communio.

 

Przykłady:
Komunia
była rozdawana na środku kościoła. 

Po kazaniu była komunia.

Komunia odbyła się w maju.

Komentarze