Jak piszemy: komunii czy komuni?

komunii

Poprawna pisownia

komuni

Niepoprawna pisownia

Forma poprawna to „komunii”.

 

Komunia to pojęcie zawiązane z religią chrześcijańską. Oznacza spożywanie hostii, a także tę część mszy, w czasie której wierni spożywają komunię.

Odmieniając rzeczowniki, w których ia występuje po spółgłosce n, jakich zakończenie wymawiamy jako [ńja], piszemy nii: komunia – komunii.

Przykłady:
Przygotowania do komunii trwają już trzy miesiące.
Nie poszedł do komunii, bo wolał stać na zewnątrz.
Po komunii chór zaśpiewał piękną pieśń.

Komentarze

~ Dominik
9/22/21, 3:42 PM
Komunii
~ Zuzia
6/3/21, 11:18 AM
Jak się mówi u komunii czy w komunii