Jak piszemy: konkluzja czy konklózja?

konkluzja

Poprawna pisownia

konklózja

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to „konkluzja”.

 

Konkluzja to inaczej wniosek końcowy. Słowo to jest zapożyczeniem. W języku niemieckim mamy Konklusion, we francuskim coclusion. W związku z tym należy zapamiętać, że ten wyraz zapisujemy przez „u”.

 

Przykłady:

Moja konkluzja na ten temat jest następująca…

Jaka jest konkluzja po omówieniu materiału?

Komentarze