Jak piszemy: konserwatorium czy konwersatorium?

konserwatorium

Zależy od kontekstu

konwersatorium

Zależy od kontekstu

Obie formy są poprawne. Słowa mają różne znaczenia. Ich użycie zależy więc od kontekstu.

Wyraz „konserwatorium” to wyższa uczelnia muzyczna.

Wyraz „konwersatorium” to zaś forma zajęć na wyższej uczelni.

Przykłady użycia:
Moja siostra skończyła konserwatorium w Krakowie, była w klasie fortepianu.
Trwa rekrutacja do warszawskiego konserwatorium.
Na konwersatorium z filozofii rozmawialiśmy o granicach poznania.
Mam jutro konwersatorium prowadzone przez mojego ulubionego profesora.

Komentarze