Jak piszemy: konto czy kąto?

konto

Poprawna pisownia

kąto

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to „konto”.

 

Słowo to wywodzi się od angielskiego account. Nazwa ta została spolszczona, jednak pozostają charakterystyczna zbitka głosek „-nt”. Reguła ortograficzna mówi też, że "-on", "-en" w wyrazach zapożyczonych piszemy przed spółgłoskami zwartymi „t”, „d”.

 

Przykłady:

Muszę założyć nowe konto w banku.

Na swoim koncie ma trzy wygrane mistrzostwa.

Komentarze