Jak piszemy: kontom czy kontą?

kontom

Poprawna pisownia

kontą

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to: „kontom”.

 

Forma „kontom” to forma celownika liczby mnogiej rzeczownika „konto”.

Końcówka -om jest charakterystyczna dla form celownika liczby mnogiej, np. książkom, telefonom, koniom, oknom.

 

Przykłady użycia:

Serwis aukcyjny przyporządkowuje kontom swoich użytkowników adresy e-mailowe.

Kontom w tym banku brakuje możliwości robienia przelewów w obcej walucie.

Komentarze