Jak piszemy: kontrachent czy kontrahent

kontrahent

Poprawna pisownia

kontrachent

Niepoprawna pisownia

Poprawny zapis rzeczownika kontrahent jest z użyciem h.


Kontrahentem jest jedna ze stron zawierających umowę handlową lub kontrakt.

Kontrahent pojawia się w łacinie (łac. contrahens, contrahentis) oraz w języku niemieckim (niem. Kontrahent). W obu przypadkach słowo zapisywane jest przez h, które polszczyzna zapożyczyła bez zmiany formy.

Przykłady:

Nasz kontrahent jest specjalistą ds. prawnych.
Przetarg wyłonił nowego kontahenta.
Nasi kontrahenci dostarczają towary z całego świata.

Komentarze