Jak piszemy: kontrola czy kontrol?

kontrola

Poprawna pisownia

kontrol

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to „kontrola”.

Wyraz „kontrola” pochodzi z języka francuskiego. Fr. contrôle to rzeczownik rodzaju męskiego. W języku polskim słowo ma jednak końcówkę charakterystyczną dla rzeczowników rodzaju żeńskiego – forma ta pojawiła się pod wpływem języka niemieckiego, z którego wyraz został bezpośrednio zapożyczony (niem. die Kontrolle – rzeczownik rodzaju żeńskiego).
Błędna forma „kontrol” występuje najprawdopodobniej przez nawiązanie do francuskiego pochodzenia słowa lub rosyjskiego wyrazu o tym samym znaczeniu.

Przykłady użycia:
To była tylko rutynowa kontrola.
Wyrwał się spod kontroli rodziców i zupełnie stracił rozum.
Idę jutro do lekarza na kontrolę.

Komentarze