Jak piszemy: koordynatów czy koordynat

koordynat

Poprawna pisownia

koordynatów

Niepoprawna pisownia

Poprawną formą jest koordynat.

Koordynat to każda z liczb określająca położenie punktu na płaszczyźnie lub przestrzeni względem ustalonego układu współrzędnych.

Koordynat jest formą w dopełniaczu liczby mnogiej i jest jedynym poprawnym zapisem w tej deklinacji. Błędne koordynatów wynika najprawdopodobniej z analogii do tworzenia w tym przypadku rzeczowników liczby mnogiej, np. stół – stołów, samochód – samochodów, dom – domów, itp.

Przykłady:

Statek otrzymał koordynat z oznaczeniem wysp lodowych na Atlantyku.
Przed podróżą musimy ustalić koordynat miejsc niebezpiecznych.
Według koordynat samolot kieruje się na południe.

Komentarze

~ No bardzo rzetelnie
9/20/18 12:26 PM
Czyli "koordynatów", bo pytanie było o dopełniacz. Odpowiedź prawidłowa to właśnie ta, która jest oznaczona jako niepoprawna. "Koordynat" byłoby poprawne, gdyby pytanie brzmiało "Koordynat czy koordynata".