Jak piszemy: koordynatów czy koordynat?

koordynat

Poprawna pisownia

koordynatów

Niepoprawna pisownia

Poprawną formą jest "koordynat".

Koordynaty to każda z liczb określająca położenie punktu na płaszczyźnie lub przestrzeni względem ustalonego układu współrzędnych.

"Koordynat" to forma w dopełniaczu liczby mnogiej i jest jedynym poprawnym zapisem w tej deklinacji. Błędna forma "koordynatów" wynika najprawdopodobniej z analogii do tworzenia w tym przypadku rzeczowników liczby mnogiej, np. stół – stołów, samochód – samochodów, dom – domów itp.

Przykłady:

Przed podróżą musimy ustalić koordynaty miejsc niebezpiecznych.
Według koordynat samolot kieruje się na południe.

Komentarze

~ Admin
1/11/21, 2:49 PM
Do Przemek: bardzo dziękujemy za te uwagi - poprawki zostały już wprowadzone do treści, niedługo powinny być widoczne. Pozdrawiamy serdecznie!
~ Przemek
1/11/21, 10:24 AM
Tu jest okrutny, oczywisty błąd. Jest jedna "koordynata" i dwie "koordynaty", tak więc mogę poprosić kogoś o poprawę "koordynat" GPS. Statek otrzymał zaś "koordynaty" (lub "koordynatę", ale to raczej mało sensowne z merytorycznego punktu widzenia), podobnie przed podróżą musimy ustalić "koordynaty" miejsc. Przykład z samolotem jest poprawny.
~ Michał
1/14/20, 8:13 AM
Dzień dobry, Co w przypadku wielu danych pozycyjnych np. wielu punktów na mapie? Proszę o poprawę koordynatów GPS wymienionych lokalizacji. Czy to zdanie jest poprawne.