Jak piszemy: kopi czy kopii?

kopii

Poprawna pisownia

kopi

Niepoprawna pisownia

Poprawną formą tego rzeczownika jest zapis z użyciem podwojonej spółgłoski i

 

Kopia to coś, co zostało stworzone na wzór oryginału.

W wyrazach zapożyczonych odmiana rzeczowników w dopełniaczu, celowniku i miejscowniku zakończonych na ia zawsze będzie miała końcówkę ii.

 

Przykłady:
Nauczyciel nie zrobił kopii sprawdzianu, dlatego musiał przełożyć go na inny termin.
Wymagali kopii świadectwa pracy, więc poszedł do kopiarki.
Bez kopii paragonu nie mógł ubiegać się o zwrot kosztów.

Komentarze

~ j.
10/21/20, 7:46 AM
Czy "i" podwojone staje się spółgłoską?