Jak piszemy: korytarz czy korytaż

korytarz

Poprawna pisownia

korytaż

Niepoprawna pisownia

Rzeczownik korytarz zapisujemy przy użyciu rz.

Korytarz ma trzy znaczenia. Najpopularniejsze z nich jest korytarz rozumiany jako wąskie i długie pomieszczenie, z którego prowadzą drzwi do innych pokoi. Kolejnym jest wąskie, długie przejście wykopane lub wyżłobione w ziemi, skale. W geograficznym znaczeniu jest to linia łącząca dwie części sąsiedniego kraju, wydzielona na terytorium danego państwa (np. Korytarz Wachański).

Według zasad ortografii wyrazy zakończone na -arz, -erz, -mierz oraz -mistrz zawsze pisane są przez rz.

Przykłady:

Na przerwie korytarz jest pełen uczniów.
Zakaz biegania po korytarzu.
Korytarzem do końca, drzwi na lewo – tam znajduje się mój gabinet.

Komentarze