Jak piszemy: kósi czu kusi?

kusi

Poprawna pisownia

kósi

Niepoprawna pisownia

Poprawnym zapisem jest kusi.

Kusi jest formą w 3 osobie liczby pojedynczej w czasie teraźniejszym, pochodzącą od czasownika kusić". Kusić to znaczy powodować, żeby komuś chciało się coś zrobić, zachęcać kogoś do czegoś, wabić.

Zapis z użyciem u wyjaśnia etymologia wyrazu, bowiem kusić pochodzi od prasłowiańskiego kusiti, które oznacza próbę smaku oraz poddawanie próbie.

Przykłady:

Jestem na diecie, ale kusi mnie, żeby zjeść coś słodkiego.
Kusi mnie, żeby powiedzieć ci coś niemiłego.
Szatan kusił Ewę do złego.

Komentarze