Jak piszemy: król czy krul?

król

Poprawna pisownia

krul

Niepoprawna pisownia

Poprawny zapis to "król".

 

"Król" to rzeczownik oznaczający władcę, koronowaną głowę państwa.

Wyraz "król" pochodzi od prasłowiańskiego korľь.

Pisownia ó w wyrazie "król" dyktowana jest więc zasadą historyczną.

 

Przykłady: 

Król chciał wydać córkę za księcia z sąsiedniego królestwa.

Nie czuł się jak król, wolał normalne życie.

Król Karol przybył do zamku konno.

Komentarze