Jak piszemy: krucej czy krócej

krócej

Poprawna pisownia

krucej

Niepoprawna pisownia

Przysłówek krócej zapisujemy z użyciem ó.

Krócej jest przysłówkiem od przymiotnika krótki, a więc mający małą długość, trwający niedługo lub wyrażający myśl w niewielu słowach.

Zgodnie z zasadami ortograficznymi ó piszemy zawsze wtedy, gdy wymienia się ono na a, e lub o, a więc: krócej, bo skracać.

Przykłady:

Dziś lekcje trwały krócej.
Będę krócej spać, ponieważ wstaję bardzo wcześnie.
Na wiosnę chcę krócej obciąć włosy.

Komentarze