Jak piszemy: krużganek czy króżganek?

krużganek

Poprawna pisownia

króżganek

Niepoprawna pisownia

Rzeczownik krużganek zapisujemy z użyciem u.

Krużganek to otwarty korytarz z arkadami biegnącymi wokół dziedzińca.

Poprawny zapis wyjaśnia etymologia. Wyraz pochodzi od niemieckiego Kreuzgang, zatem polszczyzna zapożyczyła słowo wraz ze znaczeniem oraz pisownią

Przykłady:

Zamek sprawiał wrażenie ogromnego dzięki krużgankowi z setką kolumn.
Od wschodniej części widać było ruiny arkad zabytkowego krużganka.
Wszyscy zebrali się na krużganku aby wysłuchać werdyktu króla.

Komentarze